Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

62

magt til at gjøre større ting, end Menneskens Søn har

gjort.

Hvor er den så biet af ?

Efter atten hundre års grænseløse troesarbejde endnu

ingen så vidt troende, at han kan rejse et mirakel iblandt

os? Endnu ikke guds eget løfte indløst?

Troesævnen kan ikke være svækket. Det kan ikke

ha gåt denne ævne modsat al anden slægtsævne, — så-

ledes at ved bestandig brug har den minket. Nej.

Efter mere end atten hundre års forkyndelse må

den i mange, mange slægter være en tusenårig stigende

arv, multipliceret af opdragelsen.

Og endda er den ikke stærk nok til at gi miraklet?

Alle de troendes længsel kan tilsammen endnu ikke

frembringe ét individ, som har den mirakelmagt, der

gjør alle dem til troende, der ser? For dette bibelens

vilkår, det må til ! Den siger gjentagende: »alle de,

der så det, trodde. « — Altså et mirakel, der gjør alle

dem, der ser det, troende. Og tusener efter tusener

falder fra, ti uagtet lovet, gives det ikke.

En mand med nutidens viden, en oplyst kvinde af

vore dage la'r sig ikke nøje med det, som en mand eller

kvinde fordum uden videre trodde. Ikke fordi deres

troesævne er mindre ; men fordi den er bedre omhegnet.

Deres hengivelse er af en så meget dybere og inderligere

art, at det er naturligt, ja, retfærdigt, at den er vanske-

ligere at vinde. Den, som får den, han får jo det

meste, som endnu er gi't på jorden

aldrig.

Derfor: sæt ind det tilsvarende! Eller du får den

(Daempet tale blandt præsterne.)

Religionen er ikke længer menneskenes eneste ideal.

Skal den være deres højeste,

og dø for det, som de elsker,

så vis det ! De kan leve

— for fædreland, for familje,

overbevisning. Og da dette er det højeste, som

inden grænserne af det naturlige kan gives, og du skal

More magazines by this user
Similar magazines