Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

— 94 —

Bratt.

— så illuminerer de! (Uro. Harme.) Lad dem ende-

Da får vi mange venner,

lig få bære sig sådan ad !

vi ikke før har havt. Og mange vil frygte den gud,

som således hånes. Lad dem illuminere ! De, som

har ta't solen fra dere!

(Mumien.)

I ved vel, at alt det, der fører smitte, trives best,

der solen aldrig kommer? Solen dræber mikroberne,

legemets og sjælens ; solen gjør stærk og opfindsom, so-

len er selskab, solen gir tro ! De rige deroppe ved det

altsammen, lige fra skolen ved de det, og endda har

de ladet dere leve her ! De har ladet dere leve her,

som utøj og smitte lever med, og barna blir bleke og

tankerne skumle; både klær og sind tar mug. Præ-

ster og kirker har de, bønner og salmer har de, og en

smule velgjørenhed har de også; men de har ingen gud.

(Bevægelse.)

Kan der ventes, til de får en? Slægt efter slægt i

elendighed og synd, — hvad hændte her for tre dage

siden? Hvem ringede det for idag? — og vi spør,

om der kan ventes? Nogen arbejderhjem hist og her,

— retter det på disse de tuseners savn? Hvad spår,

at her snart blir bedre?

Deres ungdom? Hør på, hvad denne ungdom selv

svarer: »Vi vil more os!« Deres bøger? Ungdommen

og bøgerne er tilsammen fremtiden. Hvad siger

bøgerne? Akkurat det samme som ungdommen: »Mor

dere ! Livets lys og lyst, farverne og glæden er mine«

siger ungdommen og deres bøger. — De har ret ! Det

er altsammen deres ! Ingen lov forbyder at ta livets

sol og lyst fra småfolk; de, som har solen, de har også

gjort loven.

Men så er spørsmålet da, om vi kunde kravle os op

så langt, at vi blev med at skrive en anden lov.

(Tordnende hurraer.)

Det behøves bare, at et slægtled endelig tar det

More magazines by this user
Similar magazines