Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

— 95 —

store tåget, som skal løfte alle de følgende slægtled

op i solens vederkvægende liv.

Almindeligt.

Ja, ja?

Bratt.

Men det ene slægtled har skubbet det fra sig over

på det andre. Indtil vi nu har ta't ofrene på os, og

pinen lige til dødens. Her var nylig en, som bukkede

under. Men ved dere, at hun ikke er død forgjæves?

Hendes fortvilelse har skræmt samvittighederne ! Al-

drig har gaverne til strejken flydt ind som igår og idag

Flere har gi't store summer, — en alene gav idag 2000

Nej herregud

(Stor jubel.)

B 1 i n d-A n d e r s

(vekt).

Bratt.

Skal vi huske hende i hendes angst og pine? Som

den jammer, vi vil ha slut på !

Som

nødskriget fra

de undergangne slægter? En fortvilelsens bøn om red-

ning.

Ja, ja. (Bevægelse.)

A 1 m i n d e 1 i g.

Bratt.

Og lad os så alle øve os i offer ! Jeg nøjer mig nu

med det halve af det, jeg ellers lever af. Ingen ved,

hvor længe vi skal prøves. Jeg har fåt mange til at

gjøre det samme. De siger som jeg, at de kjender det

som en indvielse! Som jeg står her, har jeg hænderne

ful de af ild og elektriske stik i min krop. Min fø-

lelse er finere, min ævne højere, hentonende i min offer-

trang.

Øv dere i at undvære! Når I hersker over dere

selv, så hersker I over de andre, som trænger styre;

her er nok af dem

Vær ved godt mod !

Hver dag bringer ny tilslut-

ning alle vegne fra. Aldrig har arbejderne været så

More magazines by this user
Similar magazines