Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

— *53 —

Mo

(stiger op ; nogle af dem, som holder til i gangene, strømmer nu ind).

Jeg har den ære for 14 -— fjorten —- fabrikejere

i min by at slutte mig til hr. Holgers forslag. Vi gjør

det af vort fulde hjærte. (Hør.) Danner arbejderne fag-

forening mod os, da danner vi fagforening mod dem.

(Hør.) Vi er med på det hele forslag, på hver bestemmelse

i det.

(ja i ja

Jeg er i høj grad forbauset over hr. Ankers tale.

i) Enhver fabrikejer burde dog forstå fordelen

af, at alle fabrikker tilsammen har et fælles styre at

ty til i farens stund ! Alle burde forstå fordelen af,

at hver strid med arbejderne ankes ind for et sådant

styre, — højesteret og regjering på engang. Hvad vi

taber i frihed, vinder vi jo ind i sikkerhed. Af vort

fulde hjærte er vi med ! Lad arbejderne vide, at gjør

de ugreje, blander den magt sig i det, som intet hensyn

behøver at ta. Det vil gjøre dem myge, — og os vil

det gi den allerstørste anseelse.

Straks vi har fåt fabrikejerne i et andet land til at

danne en lignende forening, slutter vi os til. Tilsist

blir det én fagforening for alle civiliserede lande. Hol-

gers forslag er grandiost !

ter slet ikke for konsekvenserne !

Og

jeg (henvendt til Anker) fryg-

Hr.

Ankers udtryk:

»dette er den mindre del af verden mod den større,« er

der er da andre

kolossalt misvisende. Kolossalt ! For

til i verden end fabrikejere og fabrikarbejdere! Og

hvem disse andre har fordel af at slutte sig til, er da

sandelig ikke tvilsomt. (Hør, hør.) Vi og de andre, det

er tilsammen staten. Staten er vor, det har den været,

det skal den bli. Af mit fulde hjærte slutter jeg

mig til. (Hør, hør hør !)

(Han går ned under bifald og samtale.)

Holger.

Hr. Johan Sverd har ordet.

Afstemning

En.

More magazines by this user
Similar magazines