Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

— ^59 ~

industriland arbejder de fleste med lånte penger og

gjærne vilde komme bort fra det? Men kapitalen —

Den høje tenor.

Nævn ikke kapitalen

Er den kanske hellig?

Johan Sverd

(i samme tone).

(Latter.)

Mo.

Jeg er sandelig enig i det ! Disse ørkesløse klager

over kapitalen i al uendelighed ...

Johan Sverd

(endnu mens Mo taler)

Klager over kapitalen?

Den høje tenor.

Nævn ikke kapitalen?

(Brøl af latter.)

Johan Sverd.

Hr. ordstyrer ! Vil De ikke få dette sindsforvir-

rende rop stanset?

Holger

(ænser det ikke. Latter, bravorop).

Johan Sverd.

Jeg konstaterer, at her ikke er talefrihed ! Jeg kon-

staterer, at hverken ordstyrer eller forsamling tilsteder

talefrihed

(Hør !

Latter.)

J ohan Sverd.

Jeg anede det på forhånd, og derfor tog jeg hurtigskriver

med.

(Her rejser sig en storm.)

A 1 m i n d e 1 i g.

Det er ikke tilladt ! Forhandlingen er hemmelig.

Her må intet refereres !

More magazines by this user
Similar magazines