Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

172

drages. Det. som fremgår af middelmådighedens valg.

kan vel ikke bære sig anderledes ad.

(Hor, hør:)

Jeg ber mine herrer at sætte sig

(En del sætter sig; flere blir stående.)

Det. som nu her er vedta't, holder jeg for af-

gjorende. Jeg ser deri en stor begivenhed. Den har

også været mit livs mål.

(Hør.)

Kort før jeg havde den ære at mødes med mine

kolleger, havde jeg et møde med arbeiderne og horte

atter, at ikke vi. men de har bygget fabrikkerne : de

skaffer os det, vi lever af. Vi ved jo, at det er ligeså

med samfundet ; d e har bygget samfundet, de opret-

holder det. Vi bare lever af det, de gjor.

Men det spredte arbejde har aldrig formået så me-

get nogensinde eller nogetsteds. Det har aldrig orket

mere end sit eget. At livnære sig.

Forst det samlende arbejde har formået mere. har

sat formål og bygget for flere.

Det samlende arbejde har før fortrinsvis været båret

af de store jorddrotter og af de store laug: disse

m æ g t i g e har bygget samfundene. Krigerne har dels

hjulpet til, dels forstyrret ; præsterne ligeså. Dels

hjulpet til. dels forstyrret.

Men v i er adelens og laugenes arvtagere. I den

ny tid repræsenterer vi det organiserende arbejde. Vi

er nu de store formuers grundlæggere. Fra os bygger

by og land sig ; af os lever arbeiderne. Fra os kommer

det velvære, som gir overskud til videnskab og

kunst.

(Stormende, langvarig hyldning.)

Så længe v i råder de større og de største formuer,

er også det. der skabes ved dem. individuelt, friskr.

modsætningsrigt. Enhver folger sin smag. enhver tin-

der sit.

Men tænk dere så i vort sted — en eneste én, kom-

More magazines by this user
Similar magazines