Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

— 3 l 3 —

Arne Kraft

(tar et steg bagover, som vaktes han mod et nyt syn på det).

Tor a P ar sberg

(blev hentet af sin tante og har stat en kort stund uden at sees; træder

nu frem, fulgt af tanten).

Undskyld, mine herrer, men I krænker min fest

Gamle Storm.

Min pige, vi vil bare

Tora P ar sberg

(med en afværgende bevægelse).

Den mand, hvis minde vi fejrer her ikvæld, han var

også politiker. Men han sa' så ofte: Jeg forstår ikke

politiken ! Den gaves os som frihed til at skabe

den største form for menneskekjærlighed, og så gjør

gik ud

de den til den hadefuldeste menneskejagt ! Den

for at gi samfundet godt mod og sunde kår; men på

vejen forgifter den mange sind.

Gamle Storm.

Men når nu virkelig —

Tora Par sberg.

Om forladelse, bestefar: en fest er et fredlyst sted!

Gode feer står omkring og værger den. Og jeg er her

deres øverste. Dersom jeg nu kunde sige, som den store

konge i eventyrets rige sa', da han indbød til fest:

«Velkommen hid fra den forgjorte verden, I, som

derude lider nød i eders menneskelighed ! I, som ikke

var kloge nok mel lem ulvene, ikke onde nok for parti-

vælden, ikke regelrette nok for stentavlerne, ikke usande

nok for menneskehandelen.

I varme og gode, som ikke fandt vej, fordi vingen

var truffet. I, som humped fra gjemmested til gjemme-

sted for uklogskabs skyld, for mods skyld, for kjærlig-

heds skyld

Her skal I være de første! Menneskelighedens mar-

tyrer !«

Fest, fest ! Alene fri og ædle følelser kan holde fest.

More magazines by this user
Similar magazines