Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

— 3 l6 —

Kristian s 1 1 i e.

Hans ekscellence kunde idag ikke få det varmt nok.

Jeg skal sætte op døren til —

(Går til højre og åbner døren. Kommer tilbage.)

Tora Parsberg

Men som du ser ud, Kristian?

Hvad mener frøkenen ?

Kristian Østlie

(stanser).

Tora Parsberg.

Du er jo ligbleg ! (Ræd.) Har her hændt noget ?

Kristian Østlie.

Jeg er nattevåg, frøken.

Tora Parsberg.

Hvorfor? Du kom da tidlig hjem fra mig? Klokken

i, tænker jeg?

Kristian Østlie.

Så omtrent.

Tora Parsberg.

Da var dog Paul Lange kommen?

Kristian Østlie.

Hans ekscellence var kommen.

Tora Parsberg.

Har heller ikke han sovet? #

Kristian Østlie.

Ikke et blund. (Kort stilhed.) Og derfor kunde ikke jeg.

Kristian ?

Tora Parsberg

(siger intet).

Kristian Østlie

(venter. Vil så gå).

Tora Parsberg.

More magazines by this user
Similar magazines