Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

— 75 —

Fru Falk.

Tak ! ( Generalen er altså i forstuen ?

P i gen.

B iskopen.

Er general Rosen her?

Fru Falk.

Jeg har tilladt mig at be' ham hente mig her, når

dampskibet signaliserte.

Biskopen.

Bed generalen komme ind ! (Pigen går.) Det er altså

general Rosen, som — (Stanser.)

Fru Falk

(soger i sin væske).

— skal ledsage mig. Han er min mand.

Biskopen.

Deres fraskilte mand.

Fru Fal k.

Ja.

Biskopen.

Så har jeg gjort Dem megen uret, frue.

Fru Falk.

Å-ja.

Generalen

(kommer. Han er iført en elegant rejsedragt og ser uclmærket ud).

Jeg ber Deres højærværdighed tilgive; men tiden er

inde. — Frue, dette er Deres?

Fru Fal k.

Ja. — Vil De så, når Aagot kommer, hr. biskop, gi

hjælpe hende?

Biskopen.

hende dette? —- Og

Ja, frue. Gud være med Dem !

P i g e n

(ind).

Kandidaten er kommen.

6*