Samlede Vaerker

booksnow1.scholarsportal.info

Samlede Vaerker

Tak !

Farvel !

- 76 -

Fru Fal k.

— Hils — !

Biskopen.

Dette er vist mere, end nogen af os kunde ha gjort.

Fru Falk.

Det kommer bare an på, hvor højt man elsker. —

Farvel

Farvel

Biskopen.

(Generalen byder ærbødig armen; hun tar den; de går. Biskopen følger.)

ANDET MØDE.

Hagbart

(kommer fra højre, ser sig om, blir forundret, går mod baggrunden, men

møller biskopen i døren).

B iskopen.

Er du der — (Begge går tause fremover.)

Hagbart

(i stærk sindsbevægelse, men dæmpet).

Jeg hører det på tonen, — og jeg ser det på dig, —

at du ved det.

B iskopen.

Du tror, jeg har talt med din oldemor?

Hagbart.

Ja-

B iskopen.

Det har jeg også. Hun har intet egent ligt sagt.

Men jeg skjønner det jo. Du ved, jeg skjønte det tid-

ligere end du selv.

H agbart.

Det er sandt. Jeg har kjæmpet min kamp igjennem.

Biskopen.

Det har du neppe, Hagbart.

Hagbart.

Ja, du vil ikke sige så; jeg ved det. Men jeg kal-