Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

AMERIKA

,The mighty west shall bless the East,

and sea shaU answer sea,

And Mountain into Mountain call:

Praise God for we are free."

John G. Whittier.

H vad er Amerika? Det korrekte Svar er naturligvis:

den Verdensdel, som er beliggende paa den vestlige

Halvkugle og som bestaar af Nord- og Syd-Amerika;

men naar man i daglig Tale nævner Amerika, mener

man i Almindelighed ikke Verdensdelen Amerika, men

derimod den Part deraf, som kaldes de Forenede Stater

i Nord-Amerika (the United States of America), den

største eksisterende Republik, med et Fladeindhold af

3,692,125 eng. Kvadratmile og 76,215,129 Indbyggere*),

med en overordentlig interessant, om end kort historisk

Fortid, med en smuk og indflydelsesrig Stilling i Nu-

tiden og med en Fremtid, saa lys og løfterig, at det

synes helt vanskeligt for Fantasien at tegne den mere

flimrende. Det er dette „Amerika", eller rettere for-

skellige af dets Institutioner og forskellige dér herskende

Tilstande og Forhold, som vil blive omtalt i denne I3og.

Der tales hyppigt i Evropa om de Forenede Stater

;^anske paa samme Maade, som man taler om England,

Frankrig eller Tyskland, det vil sige: man betragter

det. som var de én Stat med én Konstitution, én

•) Med Kolonierne: Porto Rico, Filippinerne, Guam ogTutuila

bliverArealet3,846,019Kv.MileogIndbyggerantallet84,^3,069.

Fischer-Hansen: Fra Amerika. 1

More magazines by this user
Similar magazines