Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

AKTIESELSKABER OG .TRUSTS"

tithvert Individ, Mand eller Kvinde, fuldmyndig

eller umyndig, Borger eller Udlænding, hvad enten hans

Vandel er uden Plet og Lyde, eller han har været

straffet eller er under Tiltale for en Forbrydelse, er,

som almindelig Regel, berettiget til at drive

Næring — Haandværk, Handel etc. — i de

borgerlig

Forenede

Stater. Han er ikke alene berettiget til at drive én

Næringsvej, men saa mange han lyster, og han kan

forene Haandværk med Handel og kan benytte saa

megen Medhjælp og have saa mange Værksteder eller

Udsalgssteder, som han maatte ønske — alt frit, uden

Borgerskab eller Næringsbevis, ja endog uden Anmeldelse

af nogen som helst Art, uden nogen som helst Dyg-

tighedsprøve og uden at betale nogen som helst Afgift

eller Næringsskat.*)

) De direkte Skatter paalignes Formuerne, men ikke Indtægterne.

Følgen er, at en Mand, der f. Kks. tjener

$ 100,000 aarligt, men alter bruger denne Indtægt i Aarels

Løb, ikke betaler en eneste Cent i direkte Skat til Kommunen,

medens en Mand, som ejer $ 1(X),000 i fast Kjcndom

eller i rørligt Gods, maa betale Skat af denne Formue,

hvilken i New York andrager omkring 2^U P^'*aarlig.

Skatten betales fuldt ud af den faste Ejendoms

9*

More magazines by this user
Similar magazines