Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

163

Det Kursus, han derpaa gennemgaar paa selve Se-

minariet, varer i Almindelighed tre, undertiden fire Aar.

Hvert Aar maa han underkaste sig en Eksamination,

og efter den sidste faar han sit Diplom, hvormed følger

en Titel — Grad kaldes det i Amerikader svarer

til, hvad vi i Danmark kalder „Candidatus theologiæ*.

Den betegnes ved S. T. B. (Sacræ Theologiæ Bacculaures)

eller d. B. (Divinity Bachelor).

Inden Kandidaten faar Tilladelse, „license**, til at

prædike, maa han imidlertid i den presbyterianske

Kirke fremstille sig for Presbyteriet og underkaste sig

en meget indgaaende Prøve. Han maa skrive en eksege-

tisk Afhandling over en eller anden græsk eller hebraisk

Tekst, udarbejde en kirkehistorisk eller dogmatisk Fore-

læsning og holde en Prædiken. Svarer hans Præsta-

tioner til Presbyteriets Fordringer, faar han sin „license**,

let vil sige Tilladelse til at prædike. Denne license

gælder for fire Aar, og i Løbet af den Tid kan han

modtage Kald fra en presbyteriansk Menighed, og na-

turligvis bliver Tilladelsen fornyet, hvis Kaldet skulde

udeblive. Med Kaldet følger Ordinationen, og med Or-

^ dinationen Titlen „Reverend**.

'

I den presbyterianske Kirke er der ikke noget til

Hinder for, at en teologisk Student kan faa ^license"

til at prædike allerede i det andet Aar efter hans

>tudietid. Derimod lader det sig ikke godt gøre, hvis

. han vilde forsøge paa at afkorte sin Studietid fra fire

til tre Aar eller fra tre til to.

Helligdage og kirkelige Forretninger. Den ameri-

r iM>ke Søndag er meget stærkt markeret, navnlig i de

o.^tll^e Stater.

Den er ikke, som i Danmark, en Helligdag, paa

hvilken man ikke arbejder, men hviler og morer sig.

Den er en hellig Dag, paa hvilken man gaar i Kirke

og stænger sit Hus af for alt, hvad der hedder Forret-

ling og Fornøjelse. Man lukker ikke sit Piano op,

i^^ap en Gang for at have Akkompagnement ved Af-

More magazines by this user
Similar magazines