Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

165

Dag er der Gudstjeneste i Kirken to Gange, Formiddag

og Eftermiddag, ganske som om Søndagen, men Kirken

er dekoreret smukt med Kranse og Blomster, og der er

>orget for et udmærket musikalsk Program. Heller

ikke er det sjældent, at Kirken eller Menigheden, eller

enkelte Medlemmer af den, giver de fattige i eller udenfor

Kirken et Julemaaltid, — Christmas-Dinner — og

uddeler Klædningsstykker, Bøger, Legetøj o. s. v. mellem

Børnene.

Juleaften højtideligholdes ikke af Amerikanerne,

derimod bruger de Ugen før og Ugen efter Juledag at

ophænge grønne Kranse i deres Vinduer, at dekorere

Loftet og Friserne i deres Dagligstue med Guirlander og

at opstille grønne Træer, Gran, Palme, Enebær og Lavrbær

i deres Forstuer og paa Trappegangene.

Ofte er der ogsaa et Juletræ, naar der er Børn

i Familien; det er pyntet med mange Lys, Sløjfer

og Balloner i alle Farver, Blomster og Faner, men

det bærer ingen Julegaver. Disse uddeles Julemor-

gen, og for at sikre sig dem, maa man hænge sin

Strømpe op om Aftenen ved Kaminen, den fyldes saa

om Natten af „St. Clavs".

Han er ikke just den samme Person som den

lanske Julenisse, skønt deres Forretning er den samme

og de rimeligvis er i Familie med hinanden. Han er

en gammel Mand med langt, hvidt Skæg og en rød

Hue. Han har sin Gang i Huset op og ned gennem

Skorstenen, og det er hans Pligt at passe paa alle Børn,

der er artige Aaret rundt og bliver mere og mere ar-

ti^'c, efterhaanden som Julen nærmer sig; for ikke at

l)live glemt eller overset i Mængden tilskriver Børnene

ham ofte Breve nogle Dage i Forvejen. Saasnart de

vaagner Julemorgen, — vel nok lidt tidligere end sædvanligt

— iler de til Kaminen, Strømperne tømmes, og

•ler bliver Jubel i Hu.set.

Ved Paasken bortfalder ikke blot anden Paaskedag,

len ogsaa Skærtorsdag og Langfredag. Selve Paaskedag

More magazines by this user
Similar magazines