Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

166

betragtes som Sommerens Begyndelse og fejres derefter.

Kirkerne er pragtfuldt smykkede med kostbare Blomster,

og dertil svarer Musiken og Menigheden. Enhver, der

ejer en ny Klædning, hir den paa. Er Vejret smukt,

og det er det næsten altid, er i en By som New York

de store stille Gader fyldte med glade, pyntede Men-

nesker, der gaar til og fra Kirke. Undertiden udveksles

der ogsaa Præsenter, dog ikke saa mange som om

Julen.

Fastelavn og Pinse kendes slet ikke i Amerika.

Derimod haves der en Slags Store Bededag, „Thankgivings-Day",

der hvert Aar fastsættes af Præsidenten —

sædvanligt den sidste Torsdag i November, — ikke i

nogen speciel Anledning, men som en almindelig Takke-

fest for, hvad Aaret har bragt. Den højtideligholdes

med Gudstjeneste i Kirkerne, men Teatrene og andre

offentlige Forlystelsessteder er ikke lukkede. Det er en

Glædesfest, og alle, baade rige og fattige, spiser paa

denne Dag Kalkunsteg til Middag; endog Fængslerne og

Fattiganstalterne har Kalkun paa sin Spiseseddel denne

ene Dag om Aaret.

Daaben forrettes som oftest i Hjemmet; kun i den

episkopale og i den lutherske Kirke er den, ligesom i

Danmark, henlagt til Kirken. Hvor den forrettes ved

Neddypning og ikke ved Overøseise, opsættes den naturligvis

til en modnere Alder. Ellers er Ritualet omtrent

det samme som i Danmark.

Et Bryllup derimod er altid en stor Begivenhed i

Amerika. Efter Vielsesceremonierne, som ligesaa hyp-

pigt foretages i Brudens Hjem som i Kirken, gives Fest-

maaltid af Brudens Forældre. Den i Danmark al-

mindelige Lysning kendes slet ikke i Amerika, men det

kan gærne være, at hvis de Ord: „Den, som har noget

herimod at indvende, han sige til i Tide," blev sagt

højt og lydt fra Prædikestolen tre Søndage i Træk,

inden Vielsen blev foretagen, vilde man ikke faa

More magazines by this user
Similar magazines