Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

187

den anden i Barre, Massachusetts, 1839; den tredje i

Bridgewater, Massachusetts, 1840; den fjerde i Albany,

New York, 1844; den femte i New Britain, Connecticut,

i 1847; den sjette i Ypsilante, Michigan, 1850. I Midten

af forrige Aarhundrede var der dog endnu kun seks

Stats-Normalskoler i de Forenede Stater, og om Resul-

tatet af de tre Pioner-Statsskoler i Massachusetts siger

George H. Martins: „De forste Kandidater, der udgik

fra dem, blev mødt med Fordomme og Mistanke, men

lidt efter lidt lykkedes det dem dog at erhverve sig

Publikums Agtelse og den offentlige Menings Under-

støttelse."

Efter 1850 er Antallet af Stats-Normalskolerne blevet

betydelig forøget, og de, saavelsom Stats-Højskolerne,

er blevne Lod og Del af det offentlige Skolesystem.

Lokale Normalskoler findes i Byerne New York, Phila-

delphia, Chicago, Boston, St. Louis, Cincinnati og Baltimore,

og mange andre Byer har Normalklasser i deres

Højskoler.

Det samlede Antal af Stats- og Municipal-Nomialskoler

var 164 i 1890—97; nemlig 14 i New York og

14 i Pennsylvania; 9 i Massachusetts; 7 i hver af de

tre Stater i New Carolina, West Virginia og Wisconsin;

6 i Alabama, Ohio og Iowa; 5 i California; 4 i Maine

og Connecticut o. s. v. I New Mexico, Arizona og Oklahama

er der endnu kun en i hver.

Antallet ai Elever i disse offentlige Normalskoler

belab sig samme Aar til 43,147, deri indbefattet 1800

Elever i de offentlige Normalskoler for den farvede Be-

folkning i Syd-Staterne. Antallet af Elever, der gra-

dueredes, beløb sig til 8082, af hvilke 62 pCt. var

Kvinder. Statsunderstøttelscrne til disse Skoler beløb

sig til 2'/, Millioner Dollars.

Skolebygningerne her i New York City, særlig de,

der er opført i de senere Aar, er af imponerende Omfang

og sande Prydelser for Nabolaget. I 1901 udgav Byen

New York den uhyre Sum af $ 22,845,358 for sit Skole-

More magazines by this user
Similar magazines