Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

AMERIKANSK LITERATUR

Ved Udtrykket „amerikansk Literatur", saaled««

som det er brugt i Overskriften over dette Kapitel, maa

man ikke forstaa: alt li vad der er skrevet og trykt i

Amerika. Den videnskabelige Literatur er udelukket,

skønt Robert Fultons Dampbaad er et af de 'n

drigste og virksomste Hjælpemidler, der nogen Si ni

er bleven stillet Civilisationens Udvikling til Raadighed

af Videnskaben. Politiken er udelukket, skønt

Painés „Crisis" og „Common sense" tilligemed en hel

Række af lignende Afhandlinger, skrevne af Alexander

Hamilton, James Madison og John Jay, og forst trykte

i forskellige Aviser, men senere samlede i Bogform under

Titlen «The Federalist* 1788, i Almindelighed betragtes

og omtales som en Fremstilling af og Redegørelse for

den amerikanske Forfatning, der n»ppe er overgaaet

af noget andet Værk af den Art, hverken i Kraft eller

i Klarhed, og skønt amerikansk Politik, baade dens

Formaal og dens Fremgangsmaade, ofle er Genstand

for en meget livlig Interesse I Evropa. Narmest og

vel egentligt vil njerværcndc Kapitel kun give sig af

med Literaturen, forsaavidt den har et Klcment af Kunst

i sig, det vil sige, forsaavidt den er Skøn-Li tcratur.

14

More magazines by this user
Similar magazines