Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

212

sig, som minder om Rejsebeskrivelser og Rejseindtryk.

Ikke i den Forstand, at de lader sig nøje med en

flygtig Forestilling om Tingen, dannet i Forbigaaende

en og anden af dem er endogsaa lidt vel tungt-ladede

med lærde Undersøgelser. Men i den Forstand, at han

søgte det fremmede, det mest paafaldende fremmede,

for at se, hvorledes en National-Følelse, en National-

Aand udtrykte sig i Handlinger, og det gjorde han,

fordi han følte noget saadant røre sig i ham selv.

Efter ham følger naturligt, om end ikke just nøjagtigt

i Overensstemmelse med Fødselsaarenes Række,

den berømte Historieskriver William Hickling Prescott,

1796—1859.

Han var født i Salem, Massachusetts, men i 1808

flyttede hans Fader, der var Prokurator og en meget

rig Mand, til Boston, og Sønnen blev opdragen ved Harvard

Universitet. I sin tidlige Ungdom blev han

ramt af en frygtelig Ulykke. Noget, der kastedes —

et Stykke tørt Brød, siges der — traf hans højre Øje

saa haardt, at Synsnerven aldeles dødedes, og kort Tid

efter begyndte det venstre at svækkes, til han næsten

ikke kunde se.

Hvorledes nu en Mand, der var mere end halvt

blind, kunde samle sig en saadan Masse af fortrinlige

Kundskaber, som han var i Besiddelse af, og ud-

give det ene store Værk efter det andet, synes aldeles

ubegribeligt. Men han var taalmodig, ihærdig og op-

findsom. Han havde en Forelæser, og foruden Latin

og Græsk forstod han Fransk, Spansk og Italiensk

saa vel, at intet gik tabt for ham ved Oplæsningen;

han forsøgte det samme med Tysk, men det lykkedes

ikke. Han opfandt ogsaa et Apparat, hvorved han

kunde skrive uden at sé, og saa stærk var hans Hukommelse,

at han kunde have seksten trykte Sider liggende

fuldt udarbejdede i den og saa komme langsomt

frem med dem ved Diktering uden at begaa en eneste

Fejltagelse. Dertil kom, at han af Naturen var et

More magazines by this user
Similar magazines