Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

214

Klub ikke stod i fuldkommen Harmoni med hans Virksomhed

som Præst, og i 1840 nedlagde han sit Embede

og begyndte Udgivelsen af et filosofisk Tidsskrift „The

Diar.

Tidsskriftet var imidlertid simpelt hen Klubbens

Samtaler paa Prent. Carlyle, til hvem det første Nummer

blev sendt, skrev tilbage: „Det er jo ikke andet

end rosenfarvede Drømme; der er ikke én Kendsgerning

i det, og det er da vel med Forstaaelsen og Behand-

lingen af Kendsgerningerne, at Filosofien har at gøre".

Det tilfredsstillede hverken Forfatterne eller Læserne,

og 1845 gik det ind. Derefter tog Risley praktisk fat,

og Eksperimentet med Brook Farmen blev sat igang.

Efterat det ligeledes var mislykket, tog han Ophold i

New York, hvor han beskæftigede sig med literært Arbejde

af enhver Art.

Man maa nu ingenlunde tro, at denne „Brook Farm

Association for Education and Agriculture" var en blot

og bar Udflugt i det idylliske eller fantastiske. Som

alt, hvad Amerikanerne foretager sig, blev den under

deres Hænder til en Forretning. Den ejede 200 Tønder

Land, Ager og Eng, der blev udmærket dyrket, og ejede en

stor Mængde velindrettede Bygninger : Køkken og Vaskeri,

Spisestue og Konversationsværelse, Bibliotek og Læse-

værelse, Gymnastiksal og Soveværelser osv., og — de,

der havde sat Penge i Foretagendet, havde Pant i Ejendommen

og fik Renter af deres Laan. Medlemmerne,

hvis Antal, da Institutionen stod i sin fulde Glands,

var firsindstyve, betalte 5 Dollars om Ugen for Kost,

Logi og Vask, men — hvis de deltog i Arbejdet, det

fine eller det grove, blev de betalte derfor.

Der er meget i alt dette, som minder om St. Simon,

Fonsier, Proudhon i Frankrig, Lasalle i Tyskland

og navnlig om Robert Owen i England. Denne sidste

havde i 1825 anlagt en Koloni ved New Harmony i

Staten Indiana, men den mislykkedes og slugte hele

Stifterens ikke ubetydelige Formue. Nu meddeler

More magazines by this user
Similar magazines