Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

219

hans , Digte', 1846. Efter et nyt Beseg i England ud-

-,'av han i 1850 .Representative Men", og i 1826 ,English

Traits", der, uagtet det sidste Arbejde modtes med

adskillig Modsigelse i England, dog begge blev læst

overalt, hvor det engelske Sprog blev talt.

For det komiske havde Emerson ingen Sans. Han lo

aldrig selv og holdt ikke af at here eller se andre le;

han har tilstaaet, at han ikke kunde læse en Side af

,Don Quixote" eller af Charles Dickens uden at gabe.

Alligevel er hans Afhandling om «the Comic" nok

værd at læse. Han havde en livlig Felelse for det

betegnende, og han greb det sikkert, selv om det traadte

frem igennem Overdrivelse, men det var kun det logiske

eller Mangelen derpaa, han fik fat paa; det lattervækkende

i Fejltagelsen undgik ham. Man maa imidlertid

heraf ikke lade sig forlede til at forestille sig ham som

en Højtidelighedens Paradehest. Tværtimod, han var

et fint, ligefrem, venligt Menneske, men det inderste i

ham var Transcendalismens Troes-Sætning : „Der er en

Gud i ethvert Menneske" og den deraf felgende Moral-

sætning: .Sørg for, at den Gud bliver aabenbar i dit

Liv.-

Ikke saa stærkt fremtrædende, men ikke dcstomindre

kendelig nok var denne Aandsretnings Indflydelse

paa Henry Wadsworth Longfellow, 1807—1882.

Han var fedt i Portland, Maine, og opdragen i

Bowdoins College, og blev tidligt enig med sig selv

om, at ban vilde være ^eminent" i noget, men da han

„intet Talent havde" som Sagfører, ikke „var god nok"

til at blive Præst, og „hadede" Matematik og N :

Videnskab som Pesten, fulgte det af sig selv, al !.•

tnren maatte blive hans Vej til det eminente. Eflerat

have gennemgaaet sit Universitets-Kursus, opholdt han

sig et Aarstid hjemme og arbejdede paa Kontoret hos

Faderen, der var en anset Sagfører. Resultatet af hans

Arbejde var imidlertid blot nogle Overietteiier fra

Horats og nogle mindre originale Digte, men det var

More magazines by this user
Similar magazines