Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

223

Walt Whitman var fodt i West-Hills, Long Island,

hvor hans Forældre ejede og drev en lille Jordlod.

Hans ældre og to yngre Bredre var alle tre Idioter,

men han selv var et Vidunder, strejfende omkring tra

Morgen til Aften paa Strandbredden og, som han selv

fortæller, deklamerende Homer og Shakespeare, Dante

og Niebelongenlied. Hans Fader flyttede senere til

Brooklyn, og han selv blev Dreng i en Prokurators Kon-

tor. Senere blev han Bogtrykker, og paa Professionens

Vegne gjorde han en Tur gennem forskellige Dele af

Unionen. Men endelig bestemte han sig til at blive

Digter og indvie en ny Tid i dette nye Land med en

ny Poesi.

Det lykkedes ham nu ikke. Han har skrevet en-

kelte smukke Digte, og hans ^ leaves of grass** indeholder

adskilligt, der er værd at læse. Men hans

Mangel paa Sans for kunstnerisk Form gor ham tit

klodset, og hans Indl)ildskhed faar ham ofte til at tro,

at de simpleste Bemærkninger om de simpleste Ting

faar en stor Betydning, naar de blot geres af ham.

Hans Skrifter læses nu ikke mere i Amerika.

En anden stærkt udpræget Enkeltmand i den amerikanske

Literatur, men rigtignok udpræget i en helt

anden Retning end Edgar Poe, var William Cullen

Bryant, 1794—1878.

Han var fodt i Cummington, Massachusetts. Hans

Fader var Læge og havde et stort Bibliotek, som Dr< n

gen nok fik Lov til at læse i ganske paa egen Hannd,

der var i ethvert Tilfælde noget vist sammenpakket i

den unge Mands Bevid.sthcd.Hliv, som selv den gninT

More magazines by this user
Similar magazines