Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

229

paa visse lokale Ejendommeligheder, som f. Eks. den

foldere sociale Udvikling i New England o. s. v., og der

kunde fremhæves flere saadanne Punkter.

Bevægelsen var i fuld Fart i Midten af det nittende

Aarhundrede. Saa kom Borgerkrigen, og med ét Sæt

sprang Slavesporgsmaalet op i enhver Amerikaners

Tanke. Der var i Norden ingen, som forsvarede Slave-

riet. Selv de roligste og sindigste Mennesker følte det

som en Skamplet paa Nationens Ære, og da det kom

til Kamp, var snart alle og enhver enig med sig selv

om, at nu skulde det væk. Saa slog Mrs. Harriet

Beecher-Stowe med sin Roman: „Uncle Tom's Cabin**

et Slag, som det vist aldrig før er faldet i nogen enkelt

Bogs Lod at slaa.

Bogens literære Værd er det ikke nødvendigt at

undersage. Men der var Ild i den Fantasi, der digtede

den, og svulmende Fart i den Haand, der skrev den.

I Amerika blev den læst af Bedstefaderen og Sønnesønnen

med lige Begærlighed, og det samme var nok

ogsaa Tilfældet i Evropa, hvor den blev oversat paa

alle Sprog. Ret betegnende er det dog, at medens vi

aldrig har truffet nogen amerikansk Forfatter, end ikke

mellem Videnskabsmændene, som ikke paa en eller

anden Maade kommer til at nævne Slaveriet og Borgerkrigen,

hører man nu til Dags sjældent „Unde Tom's

Cabin" omtalt, selv ikke i en Avis, uden med en lille

Snært.

Det var ligeledes den meksikanske Krig og tildels

ogsaa Borgerkrigen, der gjorde Amerikanerne opmærksomme

paa, at Amerika har en Stilling mod Vest ved

det stille Havs Kyst, der næppe har mindre Betydning

end dets Stilling mod Øst ved Atlanterhavets Kyst. Det

er navnlig Bret Harte's Skildringer, der har givet den

amerikanske Literatur denne Udvidelse. Han skildrer

det fremmede, f. Eks. Kineserne, og det raa, f. Eks.

Guldgraveren, med et Lune, der gør hans Skildring,

More magazines by this user
Similar magazines