Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

BØRSSPEKULATIONEN

Jr ra England har Amerika importeret den Teori,

at Lotterispil er umoralsk. Det er derfor forbudt under

enhver Form. Lovgivningen gaar endog saa vidt, at

den under stræng Straf forbyder Benyttelsen af Postvæsenet

til Befordring af Breve og Aviser, indeholdende

Trækningslister fra Lotterier eller Præmieobligationer.

Men Spillepassionen kan selvfølgelig ikke udryddes

eller holdes nede ved Forbudslove, og naar Folk ikke kan

friste Lykken ved Lotterispil, saa bliver Følgen, at de

paa anden Vis bejler til Fru Fortuna. Spekulationen

paa Børserne og ved Hestevæddeløb florerer i Amerika i et

Omfang, som sikkert ikke nær naas noget andet Sted i

Verden, og denne Jagt efter „the almighty dollar" anses

for den naturligste Ting, hvoraf man aldeles ikke gør

nogen Hemmelighed.

I New York Stat er Spekulation paa det Terræn,

hvor Hestevæddeløbene forcgaar, vel ikke ligefrem til-

ladt, men Lovgivningen indskrænker sig til at forbyde

,thc bookmaker" under Straf at udstede Beviser for, at

han har indgaaet Væddemaal. Elndvidere hjemler Loven

de spillende Ret til at tilbagefordre de af dem til „the

bookmaker" betalte Penge. Det er imidlertid kun den

mindste Del af Spekulationen i Hestevæddeløb, som

More magazines by this user
Similar magazines