Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

238

Naar ikke andet er aftalt, betragtes en Handel

altid som sket paa den regulære Maade („the regular

way"), hvorved menes, at Aktierne eller Obligationerne,

saaledes købt, skal leveres til Køberen mellem Kl. 10

og 2,15 den følgende Dag. Da Lørdag er en halv Helligdag

(Helligdag fra Kl. 12 Middag), skal dog Papirer,

solgt om Fredagen, først leveres til Køberen om Man-

dagen. Næsten alle Transaktioner afsluttes „regular

way". Med Hensyn til Betalingen af de købte Papirer

er Reglen den, at den skal ske samtidig med Papirernes

Aflevering ; men i Praksis finder Afvikling af Mæglernes

Mellemværende Sted gennem Børsens Clearing-House.

Dette blev oprettet i 1892 og arbejder ganske som

Bankernes Clearing-House. I Stedet for at betale til

hver af de Mæglere, hvoraf en Mægler har købt Dagen

forud, sender han til Clearing-Huset sin Check for Forskellen

mellem, hvad han har købt og solgt, eller han

trækker paa Clearing-Huset for Forskellen, hvis han har

solgt mere, end han har købt.

Foruden Handel „regular way" sker Forretninger

nu og da paa en af de følgende Maader: „Køber 3",

hvorved Køberen faar Ret til at tage Aktierne paa

Købedagen eller en af de følgende tre Dage uden Rente.

Ved „Sælger 3" faar Sælgeren Ret til at levere Papirerne

paa Salgsdagen eller en af de følgende tre Dage uden

Rente. „Køber 3" er et lidt ringere Bud og „Sælger 3"

et lidt højere Bud end Køb „regular way", naar Markedet

er i normal Tilstand, men hvis der er Mangel paa

Aktier, o: stærkt Begær paa Aktier, saa er „Sælger 3"

lavere, fordi Sælgeren vil foretrække at udsætte Leve-

ringen og følgelig maa være villig til at sælge billigere

end ad „regular way" for at have Fordelen af den

senere Levering; under disse Forhold maa Budet „Køber

3" være lidt højere, fordi Køberen sikrer sig Ret til at

fordre Papiret allerede paa Købedagen. Disse Konditioner

er dog eksceptionelle. Naar der er stor Knaphed

paa Aktier, vil en Mægler, som spekulerer i Kursned-

More magazines by this user
Similar magazines