Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

247

saa vilde gaa med til den. Som Regel gik Kunderne

i Tøjet, ja skrabede endog, om muligt, flere Penge

sammen og afleverede dem til disse „dygtige, prompte

og hæderlige'' Folk, idet de endvidere berettede det

ypperlige Resultat til Venner og Bekendte med den

Virkning, at ogsaa disse skyndte sig med at blive del-

agtige i denne storartede Forretning. Naar Svindlerne

paa denne Maade — undertiden gennem flere Akter —

havde spillet tilstrækkelig Komedie og faaet samlet en

anselig Formue, saa udeblev, til Kundernes store For-

undring, Meddelelserne om Resultatet af „the pool", og

ved Henvendelse paa Selskabets Kontor erfarede man,

at Fuglene var fløjne, ingen vidste hvorhen.

Naturligvis drives denne indbringende Forretning

med mange Variationer. Under en kriminel Sag blev

det fornyligt oplyst, at en særlig dreven Bedrager en

Dag paa ét Brædt havde købt flere Tusinde Sukkeraktier

(Købesummen for 1000 Aktier androg omkring

$ 150,000) og samtidigt havde givet Ordre til at sælge

dem. De eneste Penge, som var nødvendige til denne

„Forretning'', var naturligvis til Mæglerens Provision.

Af Mægleren havde han saa faaet en Slutseddel, der

udviste Købet, og en anden, der viste Salget. Naar saa

Kunderne indfandt sig for at høre, hvorledes den

bebudede store „poor løb af, forevistes, til F'orespørgerens

udelte Glæde, den af Slutsedlerne, som

viste Gevinst, medens det klogeligen fortiedes, at For-

retningen samtidigt var afsluttet uden nogen som helst Gevinst.

Kunderne blev tillige underrettet om, at man endnu

ikke vilde afslutte denne saa vel begyndte Spekulation,

idet endnu større Udbytte ventedes, og med denne op-

livende Besked blev de anmodet om at gaa hjem og

med største Ro afvente Meddelelse om Afslutningen af

„the poor. En saadan Meddelelse indtraf dog aldrig,

idet Svindleren kort efter forsvandt.

Dette „blind pooP-System kulminerede i det saa-

kaldte Millers Syndikat. En ganske ung Mand ved

More magazines by this user
Similar magazines