Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

14

Medens Repræsentanthusets Forretningsorden giver

nøje Regler for Diskussionen og for sammes Afslutning,

eksisterer der ingen Ordning i den Henseende for Senatet,

og ethvert Forsøg paa at vedtage Regler derom

er hidtil strandet. Denne Mangel paa Afslutningsret

(closure eller cloture) er enkelte Gange bleven misbrugt,

og en mindre rosværdig Obstruktionspolitik — filibu-

stering, som den kaldes i Amerika — er bleven dreven

i den Hensigt, ved en trættende Udhaling af Diskus-

sionen at tvinge det stærkere Modparti til at give efter,

helt eller delvis.

Senatorernes Antal er 90 (to for hver Stat), medens

Antallet af Repræsentanthus-Medlemmer var 357; men

ved Lov af 16de Januar 1901 blev Antallet forøget til

386, idet den nye Folketælling blev lagt til Grund for

Fastsættelsen af Antallet. Nedenstaaende Liste viser

Antallet fra hver af de 45 Stater:

Tidligere. Nu.

Alabama 9 9

Arkansas 6 7

California 7 8

Colorado 2 3

Connecticut .... 4 5

Delaware 1 1

Florida 2 3

Georgia 11 11

Idaho 1 1

Illinois 22 25

Indiana 13 13

Jowa 11 11

Kansas 8 8

Kentucky 11 11

Louisiana 6 7

Maine 4 4

Maryland 6 6

Massachusetts... 13 14

Tidligere. Nu.

Michigan 12 12

Minnesota 7 9

Mississippi 7 8

Missouri 15 16

Montana 1 1

Nebraska ...... 6 6

Nevada 1 1

New Hampshire. 2 2

New Jersey 8 10

New York 34 37

North Carolina. 9 10

North Dakota . 1 2

Ohio 21 21

Oregon 2 2

Pennsylvania ... 30 32

Rhode Island ... 2 2

South Carolina. . 7 7

South Dakota . 2 2

More magazines by this user
Similar magazines