Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

251

ingen Købere meldte sig. Utvivlsomt ved en Fortalelse

af en „insider" kom det derefter frem, at Grunden til

dette fatale Kursfald var den, at „man" havde forglemt

at give Købeordrer svarende til Salgsordrerne. Dag

efter Dag faldt saa Papiret mere og mere og kom helt

ned til 50. Endvidere oplystes det, at der var bleven

erklæret Dividende, svarende til 10 pCt. aarligt, skjønt

kun nogle faa Procent var bleven fortjent.

Det er den Slags Affærer, der i høj Grad skader

Børserne i Publikums Omdømme.

More magazines by this user
Similar magazines