Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

i

253

Den regulære Armé bestaar af 30 Infanteriregiroenter,

15 Kavalleriregimenter, et Artillerikorps, en General-

løjtnant, seks Generalmajorer, femten Brigadegeneraler,

et Generaladjutant-Departement, et Generalavditør-De-

partement, et Kvartermester-Departement, et Subsistents-

Departement, et medicinsk Departement, et Betalings-

Departement, et Ingeniørkorps, et Artillerikommissions-

Departement, et Signalkorps, et Arkiv- og Pensions-

Departement samt Lærerne og Kadetterne ved Unionens

militære Akademi, hvilket er beliggende i West Point i

Staten New York ved Hudson-Floden.

En Generalstab eksisterer ikke.

Ethvert Infanteriregiment bestaar af 3 Batailloner,

som igen bestaar af 4 Kompagnier, og etl^vert Kavalleriregiment

bestaar af 3 Eskadroner, og hver Eskadron

har 4 „troops''. Hvert Regiment har sin Oberst, Oberst-

løjtnant og 3 Majorer foruden det reglementerede Antal

Underofficerer og et Musikkor. Hvert Kompagni har

sin Kaptajn, en Førsteløjtnant og en Andenløjtnant

samt det reglementerede Antal Underofficerer (Sergenter

og Korporaler).

I Fredstid bestaar et Infanterikompagni af 65 Mand,

og det samme Antal har en Kavalleri-„troop'*. I Krigs-

tid kan Præsidenten forøge Antallet til henholdsvis 150

Infanterister og 100 Kavallerister.

Artillerikorpset bestaar af Kystartilleriet og Felt-

artilleriet. Under Kystartilleriet sorterer Land- og Kyst-

forsvaret, undersøiske Miner og Torpedoer indbefattet.

Feltartilleriet ledsager Arméen i Marken og omfatter

Belejringsvæsenet, Bjærgartilleriet og Feltbatterier. Der

er 126 Kystartilleri-Kompagnier og 30 Feltbatterier med

en samlet Styrke af 18,862 Mand.

Artilleriets Chef vælges af Præsidenten blandt Artilleriets

Oberster til at tjene i den kommanderende

Generals Stab.

Ingeniørkorpset bestaar af en Oberst med Brigade*

More magazines by this user
Similar magazines