Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

15

Tidligere. Nu. Tidligere. Nu.

Tennessee 10 10 Washington 2 3

Texas 13 16 West Virginia . . 4 5

Utah 1 1 Wisconsin 10 11

Vermont 2 2 Wyoming 1 1

Virginia 10 10

En Kongres varer i to Aar. Den nuværende kaldes

den syv og halvtredsindstyvende, den begyndte den 4de

Marts 1901 og ender den 4de Marts 1903. Republikanerne

har Majoritet i begge Ting; 56 findes i Senatet

og 198 i Repræsentanthuset, medens der kun er 29

Demokrater i Senatet og 153 i Repræsentanthuset. I

Henseende til Kongresmedlemmernes borgerlige Virksomhed

stiller Forholdet sig saaledes:

Sagførere 290

Landmænd 21

Bankierere 21

Fabrikanter 14

Redaktører og Journalister ... 12

Købmænd 8

Resten 81

bestaar af Mænd i højst forskellige Livsstillinger.

Ingen kan vælges til Senator, som ikke har naaet

30 Aars Alderen og i 9 Aar har været Borger i de

Forenede Stater. Han maa have Bopæl i den Stat,

hvor han vælges. Ingen kan blive valgt til Repræsentanthuset,

som ikke er 25 Aar gammel og i 7 Aar har

været Borger i Staterne. Han skal ogsaa være bosiddende

i den Stat, hvori han vælges.

Formelt set er de to Ting — Senatet og Repræsen-

tanthuset — ligestillede, idet intet Forslag kan blive til

Lov, medmindre det vedtages i samme Skikkelse af

begge Ting. Alligevel er det mindre, men vel discipli-

nerede Senat det dominerende Ting, hvilket forøvrigt

More magazines by this user
Similar magazines