Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

27

Besynderligheder. Den Rejsende, som den ene Dag har

købt en Flaske Vin eller 01 til sit Maaltid, vil den

næste Dag forgæves paany bestille Vin eller 01. Opvarteren

vil fortælle ham, at det er Søndag, og at den

Stat, hvorigennem de kører, paa denne Dag har forbudt

Udskænkning af spirituøse Drikke. Næste Dag vil han

til sin Middag atter bestille og faa en Flaske Vin; men

om Aftenen oplever han en ny Skuffelse, idet han bestiller

en Flaske 01. Opvarteren vil sige ham, at nu

passerer de en Stat, som aldeles har forbudt Udskænkning

af stærke Drikke. Næste Dag vil han maaske

atter være istand til at slukke Tørsten i 01, og Opvarteren,

som nu er bleven mere familiær og opmærk-

som, vil sandsynligvis spørge ham, om han ikke vil

k«be en eller flere Flasker til, og naar den Rejsende

forundret sparger hvorfor, vil han fortælle ham, at de

snart atter vil komme til en „tør" Stat, men at den

Rejsende selvfølgelig har Lov til hvorsomhelst at drikke

det 01, som han i Forvejen har købt og betalt i en

Stat, hvor Ølsalg er tilladt. Den Rejsende følger naturligvis

Vinket og kan, medens Toget farer gennem

den .lørre** Stat, delikatere sig med sit eget 01, medens

andre, uindviede Rejsende maa nøjes med mindre stimulerende

Drikke.

Det er ved Loven tilladt at beregne Renter af kon-

traheret Gæld, men den tilladte Rentefod er meget forskellig,

saaledes i New York, Kentucky, Maryland, New

Jersey og Pennsylvania 6 pro Cent pro anno, i Illinois

7, i Indiana, Iowa, Michigan, Missouri og Ohio 8,

Kansas, Minnesota, Nebraska, Wisconsin og Oregon 10

og North Dakota endog 12 pro Cent pro anno. I Cali-

fornien, Colorado, Massachusetts, Nevada og Utah er

der aldeles ikke fastsat nogen Grænse for Rentefoden

ved Kontrakt, heller ikke i Connecticut, men her kan

man dog ikke faa Dom for mere end 6 pro Cent p. a.,

om end højere Rente gyldig var vedtaget. — Hvor der

ikke foreligger nogen kontraktmæssig vedtagen Rentefod,

More magazines by this user
Similar magazines