Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

28

bliver Renten ved Dom fastsat til den derfor lovbestemte

Rate, som er i Illinois 5, i New York, New Jersey,

Connecticut, Pennsylvania, Indiana, Michigan, Iowa,

Wisconsin og Ohio 6, i Californien, Minnesota, Nebraska

og Oklahoma 7 og i Colorado og Utah 8 pro

Cent pro anno.

De civilretlige Følger af Aager er ogsaa højst for-

skellige. I mange Stater tabes kun Aagerrenten; i andre

Stater, som Illinois, Nebraska og North Carolina, tabes

derimod hele Renten og i Arkansas og New York tabes

endog baade Kapital og Rente.

Forskellige Regler gælder med Hensyn til Forældelse

af Gæld. Medens Præskriptionsfristen for Domskrav,

Vekselbreve og Regningskrav er henholdsvis 20, 6 og 6

Aar i New York, New Jersey, Massachusetts, Wisconsin

og Rhode Island, er den i Colorado resp. 6, 6 og 3

Aar, California 5, 4 og 2 Aar, Illinois 7, 10 og 5 Aar,

Indiana 20, 10 og 6 Aar, Iowa 20, 10 og 5 Aar, Kansas

5, 5 og 3 Aar, Kentucky 15, 15 og 2 Aar, Michigan 6,

6 og 6 Aar, Minnesota og North Dakota 10, 6 og 6

Aar, Missouri 10, 10 og 5 Aar, Nebraska 5, 5 og 4 Aar,

Pennsylvania 5, 6 og 6 Aar, Utah 8, 6 og 4 Aar. I

Connecticut er Fristen for Regningskrav 6 Aar, „nego-

tiable" Veksler 6 Aar, andre Veksler 17 Aar.

Ogsaa paa Jærnbanevæsenets Omraade er der For-

skel paa de enkelte Staters Love, baade i Henseende til

Anlæg, Drift, Takster etc, og dette kan naturligvis

volde Bryderier navnlig for de Baner, som gaar gennem

flere Stater, idet de selvfølgelig maa have Koncession

fra hver enkelt Stat og maa iagttage Lovene dér. I de

bredere Lag af Befolkningen — særligt i de sydlige og

vestlige Stater — hersker der en stærk Uvillie mod

Jernbaneselskaberne. De har ganske vist gavnet Landet

uhyre, men Folk er nu engang mere tilbøjelige til at

fordømme end til at lovprise, og nægtes kan det heller

ikke, at Jærnbanerne og deres Ophavsmænd har mange