Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

31

kurrerende Jærnbaner; og indgaar de alligevel hemme-

lige Kontrakter i saa Henseende, risikerer de baade at

blive anklagede og haardt straffede, saavelsom at blive

snydt af en anden af Kontrahenterne. Disse uheldige

Forhold har i den seneste Tid ledet til en ny Ordning,

væsentlig mellem konkurrerende Jærnbaner, den saa-

kaldte „community of interest". Den mest udviklede

Form for et saadant er et Aktieselskab, organiseret

alene med det Formaal at eje Aktier i andre Kompagnier.

Dette nye Aktieselskab udsteder sine Aktier og tilbyder

at bytte dem med Aktier i de Jærnbaneselskaber, som

man tænker paa at kontrollere. Aktionærerne i disse

Jærnbaneselskaber opfordres til at indgaa paa en saadan

Ombytning, og saasnart Flertallet samtykker, er

,the community of interest** etableret; thi det nye

Kompagni kan saa, ved at vælge Direktørerne for Jærnbaneselskabeme,

fuldstændig kontrollere disse, og et-

hvert Spergsmaal om at give Rabat til en Afsender

bortfalder dermed, idet Jærnbaneselskabet selvfølgelig

kan nødig har indrømmet en saadan Rabat. Naturligvis

vil saa heller intet af de i Kombinationen værende

Jærnbaneselskaber finde paa at bestemme en almindelig

Nedsættelse af Takster for at vinde Forretning fra et af

de andre Kompagnier i Kombinationen — „rate war"

eller ,rate cutting** som det kaldes.

Et Aktieselskab af denne Type er i den allerseneste

Tid løbet af Stabelen. Det fik Navnet „the Northern

Securities Company" med en Aktiekapital af ikke

mindre end 400 Millioner DoUars, og Meningen er at

erhverve Aktierne i følgende Jærnbaneselskaber:

Mileantal. Aktiekapital.

Northern Pacific 5,487 $ 155,000,000

Great Northern 5,417 „ 125,000,000

Chicago, Burlington & Quincy . 7,774 „ 98,447,500

18,678 $ 378,447,500

More magazines by this user
Similar magazines