Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

34

de har erhvervet Flertallet af Aktierne i den betydelige

Kulbane Chesapeake & Ohio.

De historiske Forudsætninger har paa mange Steder

af Amerika været forskellige lige fra de første Dage, og

man kan tydeligt mærke dem endnu; saaledes i Vir-

ginia og North Carolina mod Syd, i Massachusetts og

Connecticut mod Nord, og i New York, Pennsylvania

og Maryland midt imellem dem. I visse Stater har

den irske, den tyske eller den skandinaviske Indvan-

dring afgivet det fremherskende Element i Befolkningen,

og det giver naturligvis en forskellig Tone, for ikke at

sige en forskellig Karakter, i Statens offentlige Liv.

Der er saaledes Forskelligheder nok til deraf at danne

en hel ny Verden, men der er ikke den mindste Fare

for, at denne nye Verden skal blive sprængt af For-

skellen, der synes ligesom at fordampe under Gløden af

den ene store Ide om Enheden og Unionen. Dette

mærker man maaske bedst ved store Møder, hvor Repræsentanter

fra alle de forskellige Stater samles i et

eller andet nationalt Øjemed, f. Eks. for at vælge

Præsident for de næste fire Aar. Alle Særinteresser

synes da at være bleven efterladt hjemme og Kærligheden

til Staten at være gaaet op i Kærlighed til

Unionen. Naar Musiken ved saadanne Lejligheder in-

tonerer Nationalsangen, og alle som én rejser sig og

med dyb Begejstring istemmer „my country 'tis of thee,

sweet land of liberty", da er det som sér man ét samlet

Folk besjælet af én og samme Følelse: Stolthed

over og Kærlighed til det fælles store, frie og mægtige

Fædreland.

Ligesom de Forenede Stater har sit Valgsprog eller

Motto, nemlig: „E pluribus unum" (en Enhed be-

staaende af mange), eller ogsaa: „in God we trust" (vi

stole paa Gud), saaledes har de fleste Steder deres eget

Valgsprog, ligesom de tillige har et Øgenavn eller et

Kælenavn, hvad man nu vil kalde det. Flaget, „the

old glory" eller „the star — spangled banner", er der-

More magazines by this user
Similar magazines