Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

46

møntes for Regeringens Regning og kun af den Sølvbeholdning,

som Regeringen nu ejer. Denne Beholdning

beløb sig den 1ste Juli 1900 til 77,454,253 ounces fint

Sølv og vil, hvis den udmøntes i Sølvdollars, bringe

100,142,873 Dollars. Indkøbsprisen herfor andrager kun

70,079,834 Dollars, saa Regeringen vil ved Udmøntningen

tjene 30,063,039 Dollars, — ja endogsaa mere,

hvis en Del at Sølvet bruges til Udmøntning af Skillemønt,

idet deres Vægt, sammenlignet med Sølvdollaren,

er 7 pc. mindre end denne. Regeringen har ingen Bemyndigelse

til at indkøbe mere Sølv, og Kongressen vil

næppe nogensinde give en saadan Bemyndigelse, forsaa-

vidt Sølvet maatte ønskes for Prægning af Sølvdollars;

thi Regeringen sidder inde med en uhyre Beholdning

af prægede Sølvdollars, nemlig 436,957,000, for hvilken

Sum den ganske vist har udstedt og sat i Cirkulation

Pengesedler — de saakaldte Sølvcertifikater — til det

samme Beløb ; men af denne Beholdning kan Regeringen

altid tage, hvad der maatte være nødvendigt for Cirku-

lationen, mod at inddrage et tilsvarende Beløb af de

nævnte Sølvcertifikater. Da Befolkningen foretrækker

at bære Pengesedler for den tunge Sølvdollars, vil en

saadan Eventualitet dog næppe nogensinde indtræffe.

Op til 1ste Juli 1900 var præget:

Guldmønter: $ 1,036,031,645, hvoraf var i Cirku-

lation $ 614,918,881, medens $ 220,557,185 tilhørte

Regeringen, og $ 200,555,469 beroede i Regeringens

Skatkammer til Sikkerhed for Pengesedler, de saa-

kaldte Guldcertifikater, udstedte til et lignende Beløb.

Sølvdollars: $ 490,618,052, hvoraf var i Cir-

kulation $ 66,429,476, medens $ 15,689,229 tilhørte

Regeringen, og $ 408,499,347 beroede i Skatkammeret

til Sikkerhed for Pengesedler, de saakaldte Sølvcerti-

fikater, udstedt til et lignende Beløb.

Sølvskillemønter, kaldet subsidiary silver coins:

$ 82,901,023, hvoraf $ 76,294,050 var i Cirkulation,

medens næsten $ 6,606,973 tilhørte Regeringen.

More magazines by this user
Similar magazines