Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

54

nende Beløb. Skulde Markedsprisen paa de deponerede

Statsobligationer gaa under pari, er vedkommende Nationalbank

dog pligtig til, paa Finansministeriets An-

fordring, at deponere saamange flere Statsobligationer

eller Penge, som er nødvendige til fuld Dækning af de

af samme Nationalbank udstedte Sedler. Ingen Nationalbank

maa udstede Sedler til et større Beløb end dens

indbetalte Aktiekapital, Sedlerne maa ikke lyde paa

mindre end 5 Dollars, og kun en Tredjedel af Totalbeløbet

af vedkommende Nationalbanks Sedler maa

være af denne Størrelse; Resten skal lyde paa 10, 20,

50, 100, 500 eller 1000 Dollars. Enhver Ihændehaver

af en Nationalbankseddel kan paa Anfordring i Stats-

kassen, i dens Kontorer i Washington D. C, faa

den vekslet med lovlige Penge. De Forenede Stater

garanterer følgelig Sedlernes Betaling, af hvilken Grund

hver enkelt Nationalbank er pligtig til stedse at have i

Statskassen et Depositum, bestaaende af Unionens Penge,

stort 5 pCt. af Bankens Seddelcirkulation. Indløsningen

kan selvfølgelig ogsaa fordres uden Varsel i „lovlige"

Penge (lawful money) i den paagældende Nationalbank,

og enhver Nationalbank i følgende 15 Byer: Albany,

Baltimore, Boston, Cincinnati, Chicago, Cleveland, Detroit,

Louisville, Milwaukee, New Orleans, Philadelphia, Pitts-

burg, St. Louis, San Francisko og Washington, er tillige

pligtige at opgive en Nationalbank i New York

City, hvor Indløsningen af dens Sedler ogsaa kan ske,

ligesom enhver Nationalbank udenfor en af de nævnte

15 Byer maa have en Nationalbank i en af disse Byer

eller i New York City, beredt til at foretage Indløs-

ningen af dens Sedler. Sedlerne er lovlig Betalingsmiddel

i alle Nationalbanker og i alle offentlige Kasser,

undtagen for Indførselstold; men ellers ikke. De Forenede

Staters Regering kan saaledes ikke benytte dem

til Betaling af sin Obligationsgæld eller Renten deraf.

De cirkulerer naturligvis i den almindelige Omsætning,

og ingen finder paa at tilbagevise dem, fordi de ikke

More magazines by this user
Similar magazines