Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

75

Time at komme ned til en mere normal og rimelig

Størrelse. Da Loven fritager disse „call loans" fra

den ellers faste Regel, at ingen maa tage mere end

6 pCt. i

ret ved

aarlig Rente — hvad enten Laanet er sik-

Pant eller ikke — , naar Laanet er mindst

5000 Dollars, er det ikke sjældent, at de Millionærer,

som

Høst

ligger med store disponible Midler, gør

ved saadanne Lejligheder. En Rente af

en rig

10— 20

pCt. pro anno er langt fra sjælden; undertiden gaar

den op til 50 pCt., ja endog højere.

Af den følgende Sammenligning mellem nogle af

de største Nationalbanker her og de private danske

Banker vil det ses, at Indlaanene i de amerikanske

Banker er langt større end i de danske Banker i Forhold

til Aktiekapitaler og Overskud, samt at ogsaa

Reservefondene i de amerikanske Banker er langt be-

tydeligere end i de danske Banker.

Navn

irst Nat. Bank N.

York

-at. City Bank

Park Nat. Bank ....

Hanover Nat. Bank

hemical Nat. Bank

I irst Nat. Bank Chi-

cago

^ommercial Nat.

Bank Chicago

i'hiladelphia Nat.

Bank

ourth Street Nat

Bank Philadelphia

es Q Q

c 3

10

2 §*

o ^2 ?J=5

« o

c ^

Uh <

>

(30 a U

hl ~

es

^1

2 • ^

o. « a,

{g

More magazines by this user
Similar magazines