Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

booksnow1.scholarsportal.info

Fra Amerika, et bidrag til oplysning om forholdene i de ...

Fru EMILIE LILLELUND,

født FISCHER.

Om Dig, kære Tante Emilie, samler sig de bedste Minder

fra min Barndomstid i Danmark. Og saa rige, smukke og

lykkelige er de, at mangen en mørk Dag i Amerika blev lysere,

fordi de tindrede over den.

Ofte har jeg tænkt paa at sende Dig et eller andet, som

paa én Gang kunde minde Dig om min Kærlighed og Hen-

givenhed og tillige give Dig et Billede, eller i det mindste et

Omrids, af de Forhold, hvorunder jeg lever hér.

Jeg kunde vel sagtens have fundet noget bedre end denne

Bog, men jeg tror, det vil glæde Dig at høre lidt om den

Verden, hvor nu begge „Julies Børn" har deres Hjem, og der-

for tilegner jeg Dig denne Bog i Kærlighed og Taknemlighed.

New York, den 15de Avgust 1902.

Din Søstersøn

CARL.

More magazines by this user
Similar magazines