Nyboder og dets beboere, isaer i aeldre tid. Efter tryckte og utryckte ...

booksnow2.scholarsportal.info

Nyboder og dets beboere, isaer i aeldre tid. Efter tryckte og utryckte ...

Boderne,

i.

Kristian den tredje og Skipperboderne. — Kristian den

fjerde. — Østerports Forstad. — Baadsmandsvaaningerne. —

Deres Navn. — Deres Anlæggelse. — Nyboder i Købenbavn. —

Nyboders Gader, deres Navne. — En enkelt Boligs Indretning.

Med Kristian den tredje begynder et nyt

Tidsrum i vor Søkrigshistorie. I den foregaaende Periode

havde Danmark hverken haft særlige Krigshavne eller

fast, særligt øvet Mandskab; naar der skete Opbud,

udrustedes et eller flere Skibe i de forskællige „Styrits-

havne" rundt omkring i Landet og samledes, hvor

Kongen havde dem behov; men naar Togtet var endt,

skiltes Flaaden, og hvert Skib og dets Besætning drog

hjem til den Egn, der havde udsendt dem. Men kort

før Kristian den tredjes Regering var Flaaden begyndt

at føre Kanoner, som krævede større og stærkere Skibe,

end Landets private Kræfter i Almindelighed kunde

præstere; tillige gik Udviklingen paa den Tid i Retning

af en stærkere udpræget Centralisation, der gav Stødet

til Dannelsen af en Hovedstation, hvor nye Orlogsskibe

1

More magazines by this user
Similar magazines