Nyboder og dets beboere, isaer i aeldre tid. Efter tryckte og utryckte ...

booksnow2.scholarsportal.info

Nyboder og dets beboere, isaer i aeldre tid. Efter tryckte og utryckte ...

Boderne. 17

Gulvet beataai kun af stampet Ler „ligesom udi alle

Hans Majestæts Baraquer" 8 ; det er disse Lergulve, som

Byggekontrakten af L636 hentyder til ved at omtale

„Kyllingen inden udi Husene". Væggene, der fremvise

den raa Kalkpuds, Bjælke- og Bræddelofterne, hvorpaa

Værelsets Vanddampe om Vinteren ville fortætte sig og

danne en Perlebesætning af Draaber, — kunne ikke

tilfredsstille selv beskedne Fordringer om en hyggelig

Bolig. Den største Mangel ved Lejligheden er dog den,

at der ingen Ovn findes 8 . Da

Skorstensaabningen ikke

er vendt ind i Stuen, kan Arnens Ild ikke opvarme

dette Eum; men Køkkenet, som er udsat for Trækvinde,

er det eneste Sted , Arneildens Varme kommer til gode.

— Udenomslejligheden er ikke saa mangelfuld. Kælderen,

som adskillige Steder er udgravet under Gulvet i det

lille Kammer 3 , maa

være til megen Nytte, naar den

blot ikke trækker Vandet fra den fugtige Grund til sig

Gaardsrummet, der ikke belemres af høje Tværbygnin-

ger, er luftigt og godt (20 Alen bredt); Loftsrummet

under Tegltaget frembyder ligeledes et anseeligt Areal;

en Lem i Forstuen aabner Adgang hertil; Trappe eller

Stige leverer det offentlige dog ikke. Her oppe er der

kun et tyndt Bræddeskillerum mellem dette Loft og

Naboens; forneden ere derimod Husnumrene adskilte

ved en solid Grundmur; Tværskillerummene mellem Væ-

relserne ere dog af Bindingsværk, ja Skærværket paa

langs mellem Husets to Lejligheder bestaar af simple

Brædder *).

*) Er det omtalte Bræddeskillerum først senere tilkommet, og

2

;

More magazines by this user
Similar magazines