Den sorte Ravn

booksnow2.scholarsportal.info

Den sorte Ravn

30

FEMTE SANG.

JXundt Fiskerhytten herskede der Nat;

En eensom Stjerne smilte bleg og mat,

Et eensomt Lys baff dunkle Rade lyste,

Mens Nattevinden gjennem Luften gyste.

Rundt om der herskede den dybe Ro, •

Som minder os om Gravens tavse Bo.

I Stuen hist, hvor Lyset ej var slukt,

Der var ej pragtfuldt, og der var ej smukt;

Dog fandtes der en kostbar Skat derinde:

En from, uskyldig, skjon og ædel Kvinde,

Et Barn, en Jomfru, fuld af Frygt og Mod.

Det var Viola, som i Stuen stod.

»Hvad fattes mig? Hvad er det for en Lyst?

En ukjendt Længsel vaagner i mit Bryst.

Snart banker Hjertet, fuldt af Haab og Glæde,

Og snart det banker, saa jeg kunde græde.

Jeg tor ej sige. hvad jeg troer og veed:

Min Gnd, jeg frygter, det er Kjærlighed.

More magazines by this user
Similar magazines