Den sorte Ravn

booksnow2.scholarsportal.info

Den sorte Ravn

52

Man der i Anerækkens Midte fandt

En Kvinde hyllet i et sort Gevandt.

Den blege Kind, den stolte, kjække Mine,

Den lioje Pande, Brynets Buer fine,

Den Trods , der hvilte i det kolde Smiil

Ej kunde skjule Ojets hede Piil.

Der Harriet nu standsede sin Fod;

Hun drijnimende for Maleriet stod.

Hun stirrede paa denne stolte Kvinde

Som vilde hun en Gaades Løsning finde.

Hun stirrede i dette Lueblik;

En Gysen gjennem hendes Hjerte gik.

"O stolte Kvinde, som forlængst er død,»

Med Skræk og Smerte Harriet udbrød —

»O, hvor dit Skue vækker Kval og Pine!

Jeg arvet har hvert Træk og hver en Mine.

O, har jeg ogsaa arvet dette Sind,

Der gjorde Hjertet grumt og bleg din Kind?

Siig, har jeg arvet denne skjulte lid,

Der slukker Ti'oen, leder Tanken vild,

Der som en Lava gjennem Hjertet bryder

Og Olje i dets svage Flamme gyder.

Der giver Haanden Styrke, Hjertet Mod

At bade sig i Kjærlighedens Blod?»

,

,

More magazines by this user
Similar magazines