Den sorte Ravn

booksnow2.scholarsportal.info

Den sorte Ravn

84

»Bag Tændernes hvide Ringmuur

Sidder en Jomfru og synger,

Hvad der bag Jaasede Fangebuur

Det lidende Hjerte tynger.

Tys, tysj tys! Hvad er det, den Jomfru siger?

Hører du ej, hvor Stemmen falder og stiger?

O, saae du i Kampen ej drage

Min evig elskede Ridder?

Naar vil han komme tilbage?

Nu Sorgen i Hjertet sidder.

Tys, tys, tys! Den fagre Jomfru mon græde!

Hører du ej? Er det af Sorg eller Glæde?

O, saae du min Riddersmand kjære?

Hans Banner i Kampen vajer!

Han vinder vel Lavrbær og Ære?

Han er den Rigdom, jeg ejer.

Tys, tys, tys! Den Jomfru falder i Tanker!

Hører du ej, hvor tungt hendes Hjerte banker?

O, seer du vel Staalet, som skinner

Saa blankt fra Fjendernes Række?

O, Vej til hans Hjerte det finder!

Nu døer min Riddersmand kja^kke.

Tys, tys, tys! Den Jomfru ej mere længes!

Hører du ej, hvor Hjertets Fængsel det sprænges?«

More magazines by this user
Similar magazines