Svovl : [En mur] : to fortællinger

booksnow2.scholarsportal.info

Svovl : [En mur] : to fortællinger

I.

Der herskede en højtidelig Stilhed i Po\d Han-

sens Sovekammer. Morgenlyset, der faldt ind gjennem

de smaa Vinduers bulede Ruder, farvedes grønt

af Elmeløvet, som vuggede udenfor paa Gjærdet.

Enkelte Solpletter dirrede paa det sandstrøede Gulv

og fandt Vej op ad Dobbeltsengen i Hugget skraas

for Vinduet, hvor de netop naaede at skinne paa et

Par magre Hænder, som krammede med Salme-

bogen over Dynen. Hænderne var Povl Hansens^

og det var svært, saa de var faldne af, disse en Gang

saa arbejdsføre Næver, der havde styret en Plov og

holdt en Tømme saa sikkert som de dygtigste i

Byen og trumfet Kortene i Krostuens Bord mangen

Aften til sent paa Natten. Gule og udtærede, saa

hvert Ben kunde tælles, krøb de nu frem af de blaa

Skjorteærmer, og det Arbejde, de syslede med, syntes

at være dem uvant: kejtet famlede de ved Bogens

Blade uden at kunne finde Numret, som Degnen

i Gaar havde lagt et mægtigt Æselsøre ved.

Hovedet, som hørte til Hænderne, var en gam-

mel Mands. Ansigtet var stort og opdunset, og de

smaa lyse øjne, hvis Blik for raadvildt op og ned

More magazines by this user
Similar magazines