Svovl : [En mur] : to fortællinger

booksnow2.scholarsportal.info

Svovl : [En mur] : to fortællinger

maa tro mig: jeg har ikke smagt Brændevin i min

Mund i de sidste fjorten Dage."

Præsten vendte sig til Konen: „Sig mig, hvor-

længe har Deres Mand været syg?"

,,I Morgen bliver det to Uger", hulkede Maren;

hun var krobet sammen i Armstolen.

„Ja, jeg tænkte det I Nej, Povl Hansen, De

lyver for Dem selv til det sidste, De er endnu midt

i Deres Synder."

Maren saa' op. „De maa tro, Vandborre, han

har altid været et fredeligt Menneske. Mig har han

aldrig slaaet." Hun græd højt over dette rørende

Træk af ægteskabelig Hensynsfuldhed. „Kom han

ogsaa engang imellem hjem og gjorde lidt Mirakler,

saa fortrød han det altid bagefter, naar han havde

sovet paa det."

Præsten studsede lidt over det theologiske Ord

i denne profane Forbindelse, men sagde ikke noget.

„Og saa har han ogsaa faaet saadan en urime-

lig Lyst til Guds Ord paa det sidste. Der gaar

ikke en Dag, uden at Per eller Dorthe maa læse

for ham."

„Fly ham Prækensbogen " , indskød Povl ivrigt.

„Her skal Præsten se, den fik vor Hanne til sin

Koffermation af den forrige Præst, fordi hun var

saa flink til at svare igjen."

Præsten tog Bogen. „Hostrups Prædikener —

hm. Véd De, at den Mand har skrevet Komedier?

Det ene er vel Gjøgl saa vel som det andet."

„Han, der har skrevet de Guds Ord — var

More magazines by this user
Similar magazines