Svovl : [En mur] : to fortællinger

booksnow2.scholarsportal.info

Svovl : [En mur] : to fortællinger

21

havde haft iMod til at tage en saadan Forholds-

regel — maatte være rygtedes i Byen, og nu

ømmede Folk sig ved at komme, indtil de havde

faaet snakket derom Mand og Mand imellem.

Povl havde ligget og døset siden i Formiddags;

kun naar Hosten kom, havde han vaandet sig.

Men da Per og Dorthe med vældig Trampen af

Træsko paa Forstuens Stengulv og Støden og

Skuren imod Dørkarmen arbejdede Kisten ind i

Opholdsstuen, vaagnede han. Han troede, at der

var Ildløs, og raabte forvildet paa Maren.

„Nu kommer jeg" , lød det derinde fra, i det

Øjeblik Kisten bumpede mod Gulvet. Den Syge

væltede sig med en Kraftanstrængelse om paa den

angrebne Side og udstødte et Skrig af Smerte.

„Har du drømt slemt, Povl?" Maren stod i

Døren. „Du skal ikke være ræd, her er jeg jo."

„Jeg mener, I vælter Huset, Maren. Aa Gud

ja, hvor det jager i min Side."

„Det er Per, der har været i Kjøbst'en og hentet

Kisten — Præsten sagde, du gjerne kunde faa den

at se."

„Kisten — min Kiste?" Han blev pludselig helt

livlig. „Aa Herregud, saa skulde jeg da opleve

den Glæde."

Maren fik ham stablet op i Sengen med en

Dyne bag Ryggen, og med nogen Besvær fik de

Kisten baaret ind og stillet paa to Stole lidt uden

for Sengen.

„Den er rigtig pæn, Per", peb han fornøjet og

strøg kjærtegnende med Fingerspidserne over den

More magazines by this user
Similar magazines