Svovl : [En mur] : to fortællinger

booksnow2.scholarsportal.info

Svovl : [En mur] : to fortællinger

31

sluttet, gjentog Smedekonen læsende det sidste Vers;

de indtrængende, noget følsomme Linier blev^ sma-

sket flade og saftløse i hendes store Mund. „Akkurat

det samme Vers sagde Præsten i sin Præken i Søn-

dags — kan du huske Sine?"

Sine sukkede og saa' op i Loftet.

„Ak hvilken Glæde Jesus fik,

om du begyndte nu i dette Øjeblik —

Han sagde det med saadan et Udtryk, og saa pajede

han lige ner paa Degnekonen, og hun blev lige saa

kalkunende rød som hendes Hattebaand. Nej,

Satans Børn kan ikke staa sig for Hirrens Préster,

de bliver gjennemskuede. Var De i Kirke i Søn-

dags, Maren?"

Hun vidste meget godt, at Maren ikke havde

været der; Pastor Vandborgs Tilhørerkreds i Asperup

var altid let at overskue. Maren slap imidlertid for

at svare, da der i det samme hørtes Trin i den

forreste Stue.

Marens Sind deltes mellem Lettelse og Beklemt-

hed, da den Indtrædende viste sig at være Gjorde-

moderen Madam Laugesen ; hun vidste, at hverken

hun selv vilde behøve at deltage i Samtalen eller

Smedekonen rimeligvis faa Lejlighed til at præke,

naar Gjordemoderen var i Stuen: denne skulde

nok selv besørge Underholdningen. Men Maren

nærede Bøndernes afgjorte Frygt for Skandale, og

det kunde saamænd godt rive ud, vidste hun, for

Madam Laugesen kunde ikke med de Hellige og

mindst med Smedestine. Hun varen „framtaalend'"

Kvinde, der ikke stak sin Mening under Stolen;

More magazines by this user
Similar magazines