#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

fer^ og, ba ^i^n 1602 6(c\) tifBngcfnfbt trcbaff? nnbrc i

XlManbet værenic ^venjTe fer or foofrt^c (Tori 9be ^roi

f?a6v3.(9eb, tran^^G f)an jnavt i ^jcnHle f)Dé-trnne >\x)vite,

ber i Tforct 1606 fenbte ^ara fom C^cfatibr til bet mcd'^

Ic!i6ur;)frc ^of 3 "Jfflt-cr 1609 rtaa^^e {)an i ^Scnotet,

^\)ori 1 3 af t)ané §orf(?&re I)flvbc \lbt'!t i iiafbrufct 3taffc

fra Sottv til ^i^n. X)fn fflrfte cffcntfiqc Wotrctning,

^nn utførff^ var ^i(opqgc!ftn af vi(Te @tri5xg()et'er mc(*

lem Den tlflan^flPc >tOe! cg Ct« en SJvcval, i)^\{Uf)an

Ipffeltqt bita :^c. j^an l)a)^bt bcrbo« vitft fine ^a(«ntci;

i et faa fon'-celagfiqr iJué, nt ^onqcn gI(^r^e bfttn tt( Cd»

fiv.iémanb fer benfonccligc famtlte, ba i)an felv følte fin

ionb focpffet vcb 'Hlbcrrn, 09 fatr? ham i ^pibfcn af rko

gentffaBf t. 't^o ©UiTai^ 7{bc!pl\6cfrcfi3 '5t)rcnen Mf*? Oytuf

fljerna opl)øtft rij ^intélGr, og i 7{

More magazines by this user
Similar magazines