#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

102 Pig fonncbci|l bens itojtbarOebec

Dg ]3Jtinbegm«cfer. ^oron fammc ftoaer ben 25if(eb»

frørrc til jpe|l, fom ^fpu6i(fcn ^cnebi$ fpb oprette

for fm berømte (general ©attcmelata af 97atni^

^toDcn talt'! ferien D\5etr)piubct 96 ^trfcr 0^ .^Ic^

fire. ^u bt'fFoppelige ^eminncium , fom forni;ebeé

flf ben 1097 QfbBi'C €arbina( S>arbar(^o er en fer#

træifelig ^^annelfeSanftolt for 100 unge ®ei|T[igc;

ben bar tittiac et beremr. meb (artn(?e, graf??, i)tå

6rai|^c og øjlerlan^fFc ^t>per forfi)»'Ct ^ogtri;fferic^

^vié Sf^btægter fomme ^ttftcffen til ©obe. Unt«

vcrfitet?t giør ifar ^|>abua bfrømt. ^tt bUx> (liftet af

i^etf'^r ^^reberif tin ibcn; bit mebtcinffe ^oculict er bet

vigtigflr^ bt^t tør o^faa mebbele 3?ber og ^nifcr ©oc«

toryærbi.'.f)ebeji. 2)cn tv)bii^ Station ^ar blanbt anbrc

gcrrcirig^ebfr btn ^?rif)i'b ^ at \)»(ge en €onf»ftoriué.

^e Stubereubeé :^nta^ fom c celbre Q:ilcr fleeg tit

fere ^ufcube/ er bi>g for ncetvcerenbe %ib m^^ger af#

taget. Åffuben er ber i 'Pabiia et @cf)TnS for ^i^

bcnfFabcrne/ ^itcraturen cg be iTj^mne .^unfrer, r)DiI»

fet Senatet i ^?ncbig bet'ven fcrncmx

fle Uni\?crfifeté6t)§ning er II Palazzo degli studi,

fom er tap?(ffret mcb bc bcrømtcfle ']}icfc)Toreré »Por«

tratter. !t)c?uD«n 6øre enbnu to(t) ci^fprebt figgenbe

€o[{?gter til Univci (Tretct, O6fcr^3atoriet p-sa bet gain*

le @lot, en boranif? ^avc, et anatomifl? '^beoter :c»

S5(anbt !5i)gn(ngerne ubmc-rfe |Tg be^uben Diaob^u«

itt, ^obi\ta^ ^aHabé mtb etaeé6i6(iot6efa, ^tmt

More magazines by this user
Similar magazines