#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

\>c:e 103

fpif^iiftf JC. ©»an tifcr 6cr ben troionjTc ijelt 7[nf

ter.cré fot20|t\?nc (iU-QV. ^n^6l;q9crneé Hntai belBbcc

fi^ fun til 400C0; bet fiinbe efter ^ta^e^é Om«

fa?i9 »cere mcv]ct florre , men mawge '©obcr liaoe

2tt 09 cre 6cvcr:u mc5 ^iceé. J;antclcn er for &et

mefle i Søberncé ^»nber , ter 6t6cc et eget duflv*

teer. ^au fc^ar6fi^er 5^I«5e 09 ©ilfctoier. Cm

©ommerfn blivci* Staben Ic^cnte, forncmmefigt vel)

IKelTfn i 3iini/ ba bt ^iiqe fra Omegnen frrrimmc

fammen do, tjlbrince nogen %it f)it» — ^nbuaé 2>i'

iivift, il Padovano, er eet of te jTjønneile og frugt*

éarfile J?anb|?a6er i Europa, ^ct taller 500,000

^nbb\)o,^ttt. — etaten og bcné 2>iftrift fi(f)i?rte for«

fcum SicpuSIifen ^cneMg , men fom efter fammcé

Op^avelfe fom ©fabcéiøe^ofbelfe til $)^tvtiq, 6lco

"1805 aftraabt til 9?Qpolcon, bcr af en 5>eef af 5an»

iet baunebe 2)ep. SBicnta i J^OMgcrigrt 3fflficn/

©9 er nu igjen fommet unber DjlcrrigfB »^errcbcm.

pacr CJerbinanbo) t!Otuft!birecfør og ^omponijl i

^arié, er fBbt i optagen mcb meget

S5ifalb. jpan Bcføgte berpoa ']>abua, 9}tatlanb, $?lo#

rente/ O^copcl, 9tcm, S5ologna :c» hertugen af ^or«

ma, bcr var f)an€ (55obfa^er, ubTatte ham en 'penfion og

tillob ^am 1795 formcbclff .^rigéurcMg^eberne at gaae

til SSSien, for bcr nt ccmponcre nogfe ^ærfer, >i)aer

6lev 5«r, og Slev 1798 engageret fom ^omponifl ve&

3t^ationaltf)earrct og b.aué ^'one engaaerebe« tillige fom

fsrile ©angerinbe veb ben ifaftcnffc 6p:ra. ^ib benne

^ib 6egpnbte ^ané IBerømmelfe flet fe at ubbrebe ftg mere

^vortil ifflfr ^ané Camilla 1799 bibrog, ^vilfen fnort

gnveé paa alle tp>|?e ^^eotre. 2)et ^Bifa^b, nt|?»Oigc

af l}an$ ^cerfer fanbt ogfaa i X-reében, ^ax^bt til ^ølge,

at ^an 1801 6!ev engageret ber trlltccmcb ^ané .^cne

^)an tre 2far, ^an, for aarligt at ccmponere to itafier.f!e

Operaer for »^cfr^eatret^ 09 ^un fom f^rfte ^angerinbe.

More magazines by this user
Similar magazines