#.A

booksnow2.scholarsportal.info

#.A

iio Pal

nio inaspetatto. La serva padronå, I filosofi imaginari,

Le g^re generose, La grot,ta di Trofonio*

oa nf ^c aluoiUqe Operaer: La Diffata di Dario,

L'EIfrida II Pirro, La Nitteti , L'Antigono,

Lucinda ed Armerforo, L'Olimpiade, Il Demetrio,

L'Andromaca, La Fedra, Catoni in Utica, I giuochi

d'Agrigento iiXanbt ^atié ^irUmufif^V^^^t

ubmavtz fic; '}}iaf\iontn, 9)?cften for to ^i)ozt , Te Deum,

^UJorettcrne og '^Dca^fnmp^onici'ne. ^t ^fgeit«

|Fa6er, tzx d)aracteriferc 'patfieflo, ere en ualrain&cli3

^ru9t6arf)eb c Oj^fTtnbelfcn eg ^n {i)ffe(tg £ct^eb i at ut)«

ftnbe naturlige og originale >D?otii)er, et fjelbent galent

at ub\)if le bem vcb »JJielobiené ^lelpcmibiec fcl\) og foc»

fFjønne bem veb ftebf« intercfTant ^etaif, 35eget(lring og

Ov>et((?g i Ubf^relfen, en »^niviq, en ^wht og er i'iv t

SRelobien, f^vcrrcb 5an er 6fcven et G^Jønfler for jTnc

efterfølgere. 2(Uc 6nn6 ^Ær!er ubmærfc ftg \)cb ^im^

pelbcb, Cociecr5ei\ ^kgané, r)ané 2fccompaqncment6

€ce flate og ti\iio,z glimrcnbe og af jlor 53icfntng^

®f jønbt 5)nbig^?b fpncé at være ^ané ^oi?ebttæf , for^

flaaer i^an bog uifcscr gobt at tjerfe ^one og (>,aat ovec

fra bzt 2i>|ligc, '?^Oi^yi^ og .^unlilBfe ril bft ^QtOeti|?e^

^ranbiofc og )>lt) ifi^gt?(ige, n^^n becfcr at fornægte

§)abe og Øiirlig^eb, 'r?aa (J^omjjonijlcr ^a\)c vaft en faa

oiminbelig 3tt-«rclT« \^^ 'pai)leIlo.

Pa(ctt)in, øaafebcé falbte* oprtnbefigen ?Htbber^

ne i Carl ben Tvorré ^i-raéfulge. ^:8eb 9^omanfFrit)crne^

ber fortalte fammsé ^i>?nrt)rfr oq vOelf^Bebrifter/ fom

S5enæt»nclfcn i Omhh og blew anveiibtpca en&v?ei: van«

brenbe DltbDer/ ber brog paa (^venrpr.

pa(afo]c (Bon S^Jfé be), ben Berømte ^orfvarer af

ØarngofTa, og e«'n Ci\t-t fønle Manbr épanitn« J^elte,

ber fcrgtebc for Xæ^rcnefanb og Uoff)cenr:iQbeb, ncbflam/

mer rVa en forncm.araaonit? familie. Om &ané Opbra«

gelfe og ©annelfe er ^v.tti hd\tx\tx, nhtn at ^ané %

More magazines by this user
Similar magazines